SkinX

GET-On the App Store

Cookie Policy

นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท สมวรรธน์ เฮลท์ จำกัด ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันบนเว็บไซต์ของเราเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต ทำหน้าที่คล้ายหน่วยความจำของเว็บเพจ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary cookies) เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเราและไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของเราได้ เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอบริการของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical / Performance cookies) ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น
 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional cookies) ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน ฟังก์ชันบางอย่างของไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้อง
 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาหรือเพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Behavioral Advertising / Targeting cookies) จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านทำหน้าที่บันทึกเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตามและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของท่าน เพื่อปรับเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้ตรงกับความสนใจของท่าน หรือแสดงโฆษณาที่ท่านสนใจบนเว็บไซต์อื่น
 • คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social Media Cookies) คุกกี้เหล่านี้กำหนดโดยบริการโซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหากับเพื่อน ๆ ของท่าน คุกกี้เหล่านี้สามารถติดตามเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ และสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของท่านได้ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื้อหาและข้อความที่ท่านเห็นบนเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม หากท่านไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน ท่านจะไม่สามารถใช้หรือดูเครื่องมือการแบ่งปันเหล่านี้ได้

 

ใครบ้างที่ใช้ข้อมูลคุกกี้

โดยทั่วไปแล้ว เราเป็นผู้ใช้งานข้อมูลคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา แต่มีคุกกี้บางประเภทที่บุคคลที่สามเป็นผู้จัดการและใช้งาน เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้จะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเองที่เราไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ ท่านควรศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

 

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตเบราวเซอร์ของท่าน

 

วิธีจัดการการตั้งค่าคุกกี้ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ?

ตามปกติการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์ท่องอินเทอร์เน็ตจะตั้งโปรแกรมให้ยอมรับคุกกี้ แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามหากปิดการคุกกี้ ฟังก์ชั่น คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งตัวเลือกคุกกี้ของคุณในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณโปรดศึกษาลิงค์ต่อไปนี้:

สำหรับเบราวเซอร์ Internet Explorer™:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9;

สำหรับเบราวเซอร์ Safari™:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US;

สำหรับเบราวเซอร์ Chrome™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;

สำหรับเบราวเซอร์ Firefox™:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

สำหรับเบราวเซอร์ Opera™:
http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html.

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเบราว์เซอร์อื่นๆ ที่ใช้กันทั่วไป
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า