แอปฯ ปรึกษาหมอผิวหนังออนไลน์

คือ แอปพลิเคชันสำหรับการพบหมอผิวหนังออนไลน์ ที่ได้รวบรวมเหล่าทีมแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางจากโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำมาให้คำปรึกษาปัญหาด้านผิวหนังออนไลน์ แบบ End to End Dermatology Platform ตั้งแต่พบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษา สั่งยา เก็บประวัติและติดตามผล ให้บริการหลากหลายในด้านผิวทุกส่วนต่าง ๆ อาทิ ปรึกษาเรื่องสิว ชนิดผิวพรรณแต่ละประเภท รวมไปถึงผมและหนังศีรษะ

skinx-logoผิวดีไม่ต้องรอ

แอปพลิเคชั่นพบหมอผิวหนังออนไลน์

ปรึกษาทุกปัญหาผิว

กับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ที่มีการรับรอง ด้านผิวหนังจากแพทยสภา สามารถนัดหมอเพื่อปรึกษาด้านผิวหนังออนไลน์ ได้ตามต้องการ

อยู่ที่ใหนก็หาหมอได้

ปรึกษาหมอผิวหนังได้จาก ทุกที่ ในเวลาที่คุณสะดวก

ปรึกษาก่อน จ่ายทีหลัง

สะดวกสบายเคลียร์ค่าใช้จ่ายหลังเข้ารับการรักษาให้คุณ รู้ค่าบริการก่อนเริ่มหาหมอ

สรุปผลการรักษาทันที

สามารถนัดติดตามอาการและทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้าน การใช้ยา โดยเภสัชกร

แอปพลิเคชั่นที่รวมแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังที่มากที่สุด

เรามีแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง ที่มาช่วยให้คำปรึกษาออนไลน์มากกว่า
210
คน
มีหมวดหมู่การรักษามากกว่า
20
ประเภท

ผิวพรรณ
ความงาม

ศัลยกรรม
ความงาม

ปัญหาสิว
ผิวหน้า

เส้นผม
หนังศีรษะ

โรคผิวหนัง
ในเด็ก

ผิวหนัง
ทั่วไป

ผื่น
ภูมิแพ้

โรคผิวหนัง
ในที่ลับ

เล็บมือ
เล็บเท้า

ไฝ และ
มะเร็งผิวหนัง

รวมทีมแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง

ความชำนาญ
 • ตจศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • - วุฒิบัตรวิถีชีวาเวชศาสตร์: โภชนาการและภาวะเมแทบอลิกซินโดรมThe Harvard Medical School, สหรัฐอเมริกา- อนุปริญญา สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพThe American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM), Chicago, Illinois, สหรัฐอเมริกา- แพทย์ศึกษาดูงาน แผนกตจศัลยศาสตร์Severance Hospital, Seoul, South Korea- แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาตจศัลยศาสตร์ หลักสูตร 2 ปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ประเทศไทย- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย- แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผื่นแพ้สัมผัส
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน(สาธารณสุข) แพทยสภา
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ รัฐชิคาโก สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร โรคผิวหนังทางอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันนอร์ดิค เฮลซิงกิ ฟินแลนด์
 • ประกาศนียบัตรผื่นแพ้สัมผัส และอาชีวเวชศาสตร์ผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) (เกียรตินิยม)มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2537
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา รพ.รามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2543 , 2544
 • Fellow in Photobiology at Henry Ford Hospital, Michigan, USA. 2001-2002. , 2546
 • Research Fellow in Molecular Genetics, University of Michigan, Michigan, USA.,2002-2003, 2537
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
พญ. ปิยาภัค แสงทองพินิจ
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2550
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณทิต สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2557
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณทิต สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2557
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาตจวิทยา แพทยสภา (ศิริราช) Thai Board of Dermatology, Siriraj Hospital
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Doctor of Medicine, Siriraj Hospital
 • Observership, Department of Dermatology, Oregon health & science University, Portland, Oregon, USA
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ตจศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Bachelor of Medical Science, University of Nottingham, UK
 • MSc. Clinical Dermatology, King’s College London
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรสาขาผิวหนัง (ตจวิทยา) สถาบันโรคผิวหนัง Board Certified Dermatologist, Institute of Dermatology, Thailand
 • นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันราชประชาสมาสัย (สถาบันโรคเรื้อน) กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวพรรณความงาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Doctor of Medicine, Chiangmai university
 • Diploma in Dermatology, Institute of dermatology
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
พญ. กมลรัตณ์ สุนันทวนิช
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวพรรณความงาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Doctor of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand
 • Diploma in Practical Dermatology, University Hospital of Wales, Cardiff University, England
 • Diploma in Dermatology, International Training Program by the Royal Thai Government and the Government of Japan
 • Thai Board of Family Medicine, Family Medicine Association, Thailand
 • Fellowship in Contact Dermatitis and Occupational Dermatology, Institution of Dermatology, Thailand
 • Fellowship in Cutaneous Surgery and Laser, Institution of Dermatology, Thailand
 • Fellow in Surgical Dermatology, University of Miami, USA
 • Master of Medicine in Skin Medicine, University of Queensland, Australia
 • Advances in Dermatologic Surgery, Florida Society of Dermatologic Surgeons
 • Obesity Professional Specialist, International Congress of Obesity, Vancouver, Canada
 • American board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA
 • Advanced of Skin Cancer Surgery, Bond University, Australia
 • Laser and Aesthetic Skin Therapy, Harvard Medical School, USA
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • โรคเส้นผม และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • American board of hair restoration surgery, 2017
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2555
 • Doctor of Philosophy in Medical Science (Gene Therapy), Osaka University, 2007 OSAKA University , 2550
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2545
 • Diplomate in Clinical Science in Internal Medicine, Mahidol University, 2009.
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2554
 • Certificate of Dermoscopy, Skin cancer College, Sydney, Australia, May 2013.
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ตจศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ประกาศณียบัตรเลเซอร์และตจศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • วุฒิบัตรตจวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • Observership in Dermatology, Massachusetts General Hospital, USA
 • Diploma in Practical Dermatology, Cardiff University
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
น.ท.พญ. อรวรรณ กิจเชวงกุล
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • -พบ.วว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง การผ่าตัดเลเซอร์ผิวหนัง ศาสตร์การแพทย์ชะลอวัย การแพทย์องค์รวม และอาหารบาบัด สถาบันอเมริกา และม.มหิดล เพื่อบาบัดผู้ป่วยมะเร็ง และโรคเรื้อรัง- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังจากโรงพยาบาลรามาธิบดี- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขา ตจวิทยา-วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข-วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล-ประกาศนียบัตรเลเซอร์ผิวหนัง UCI, USA; Harvard Medical School, USA; Tokyo, Japan
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวพรรณความงาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตจวิทยา (ผิวหนัง) แพทยสภา, 2558-2562
 • แพทย์เฉพาะทางต่อยอด สาขาตจศัลยศาสตร์ ศิริราช, 2557-2558
 • ประกาศนียบัตรเฉพาะทางผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง, 2555-2557
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 2547-2553
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ตจศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • 2020 Board Certified in Nutritional Wellness, American Naturopathic Certification Board (ANCB)
 • 2019-2020 Dermatologic Surgery and Laser Fellowship, Division of Dermatology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
 • 2019 Clinical Clerkship in Dermatology with Prof. Akimichi Morita, Nagoya City University Hospital, Nagoya, Japan
 • 2017-2019 Master of Science in Clinical Dermatology, CICM, Thammasat University
 • 2008-2014 Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ปรึกษาแพทย์ ง่ายๆใน 4 ขั้นตอน
Trip & Tricks

สาระน่ารู้และข่าวประชาสัมพันธ์

การฉีดสลายฟิลเลอร์ ฉีดดีไหม ทำไมถึงต้องฉีด?
ฉีดฟิลเลอร์อันตรายจริงไหม ควรฉีดฟิลเลอร์ดีไหม? คลายข้อสงสัย กับ SkinX
Filler กับ Botox คืออะไร? แก้ไขริ้วรอยต่างกันอย่างไรบ้าง
ฟิลเลอร์ e.p.t.q. ฟิลเลอร์แบรนด์ใหม่จากเกาหลี ปลอดภัยแค่ไหน?
ฟิลเลอร์ Neuramis ฟิลเลอร์กล่องดำ ดีไหม ฉีดจุดไหนได้บ้าง ผ่านอย.หรือเปล่า?
“สะดวกสบายมากครับไม่จำเป็น ต้องไปเดินทางไปหาหมออีกต่อไป คิดว่าตอบโจทย์คนที่ไม่มีเวลาได้ ดีเลยครับแอปใช้งานง่ายและ รวดเร็วดีครับถ้ายาวเกิน...”
FM
อายุ 24 ปี
“ประทับใจมากค่ะ คุณหมอดูแลดี แอปใช้งานง่าย”
CHOMPOO
อายุ 24 ปี
“สะดวกสบายมากๆ คุณหมอแนะนำดีมาก น่ารัก”
สริตา แครปป์
อายุ 29 ปี

สนใจเข้าร่วมกับ

สำหรับแพทย์

สำหรับแพทย์หากต้องการร่วมกับ SkinX สามารถโหลดแอปพลิเคชั่น SAMAWAT DOCTOR และทำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลยค่ะ

สำหรับพาร์ทเนอร์

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมกับ SkinX

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า