SkinX

GET-On the App Store

แอปฯ ปรึกษาหมอผิวหนังออนไลน์

คือ แอปพลิเคชันสำหรับการพบหมอผิวหนังออนไลน์ ที่ได้รวบรวมเหล่าทีมแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางจากโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำมาให้คำปรึกษาปัญหาด้านผิวหนังออนไลน์ แบบ End to End Dermatology Platform ตั้งแต่พบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษา สั่งยา เก็บประวัติและติดตามผล ให้บริการหลากหลายในด้านผิวทุกส่วนต่าง ๆ อาทิ ปรึกษาเรื่องสิว ชนิดผิวพรรณแต่ละประเภท รวมไปถึงผมและหนังศีรษะ

skinx-logoผิวดีไม่ต้องรอ

แอปพลิเคชั่นพบหมอผิวหนังออนไลน์

ปรึกษาทุกปัญหาผิว

กับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ที่มีการรับรอง ด้านผิวหนังจากแพทยสภา สามารถนัดหมอเพื่อปรึกษาด้านผิวหนังออนไลน์ ได้ตามต้องการ

อยู่ที่ใหนก็หาหมอได้

ปรึกษาหมอผิวหนังได้จาก ทุกที่ ในเวลาที่คุณสะดวก

ปรึกษาก่อน จ่ายทีหลัง

สะดวกสบายเคลียร์ค่าใช้จ่ายหลังเข้ารับการรักษาให้คุณ รู้ค่าบริการก่อนเริ่มหาหมอ

สรุปผลการรักษาทันที

สามารถนัดติดตามอาการและทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้าน การใช้ยา โดยเภสัชกร

แอปพลิเคชั่นที่รวมแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังที่มากที่สุด

เรามีแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง ที่มาช่วยให้คำปรึกษาออนไลน์มากกว่า
210
คน
มีหมวดหมู่การรักษามากกว่า
20
ประเภท

ผิวพรรณ
ความงาม

ศัลยกรรม
ความงาม

ปัญหาสิว
ผิวหน้า

เส้นผม
หนังศีรษะ

โรคผิวหนัง
ในเด็ก

ผิวหนัง
ทั่วไป

ผื่น
ภูมิแพ้

โรคผิวหนัง
ในที่ลับ

เล็บมือ
เล็บเท้า

ไฝ และ
มะเร็งผิวหนัง

รวมทีมแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง

ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • 2007-2012: M.D. (first degree honor)
 • Faculty of Medicine, Chulalongkorn university, Bangkok, Thailand
 • Board-certified Dermatologist, Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผื่นแพ้สัมผัส
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2010)
 • ศึกษาปริญญาเอก ผื่นคัน ผื่นแพ้ผิวหนัง ภูมิแพ้ ผื่นแพ้เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง การดูแลและป้องกัน ผื่นที่มือ ผื่นที่หน้า หน้าแดง Department of Occupational and Environmental Dermatology, Faculty of Medicine, Lund University, Sweden (2019-recent)
 • แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล Dermatology residency, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University (2014-2018)
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา
 • แพทย์วิจัย ศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล Research Fellow in Dermatology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University (2013-2014)
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยามหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ครอบครัว) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2538
 • Postgraduated Training in General Dermatology, Division of Dermatology, Mahidol University. มหาวิทยาลัยมหิดล,2543
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา รพ.รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี,2537
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2547
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2550 , 2545
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2551
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2555
 • หนังสือรับรองการศึกษาดูงานแผนกผิวหนัง มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ 2552
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวพรรณความงาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น - M.Sc. in Dermatology วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ตจศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Faculty of medicine, Chulalongkorn University
 • Dermatosurgery Chulalongkorn
 • MSc in dermatology , Srinakarin University
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2010
 • ว.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา 2013
 • แพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา (โรคผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง 2013-2015
 • Fellowship in Cutaneous and Laser Surgery สถาบันโรคผิวหนัง 2015
 • Certificate in Dermoscopy, Skin cancer college, Sydney, Australia, 2017
 • American board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, 2019
 • อ.ว. เวชศาสตร์ป้องกัน (public health) แพทยสภา,2021
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
พญ. ปิยาภัค แสงทองพินิจ
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2550
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณทิต สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2557
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณทิต สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2557
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ตจศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคลินิก อนุสาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • Certificate in Laser and Cosmetic Dermatology, Greater Miami Skin & Laser Center, Mount Sinai Medical Center, USA.
 • Certificate in General Dermatology and MOHS Surgery, Greater Miami Skin & Laser Center, Mount Sinai Medical Center, USA.
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวพรรณความงาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • โรคเส้นผม และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Clinical Research Fellowship in Hair and Nail Disorders, University of Bologna, Italy, 2009
 • International Cosmetic Dermatology Fellowship, University of Miami, USA. 2009
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2550
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2543
 • Clinical observership in Cosmetic Dermatology and Hair Disorders, University of Pennsylvania Health
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา ศิริราช
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ รามาธิบดี
 • Visiting dermatology resident at Stanford university USA
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) ศิริราช
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ปฏิบัติการณ์ทางคลินิกตจศัลยศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง, 2559
 • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2558
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ปรึกษาแพทย์ ง่ายๆใน 4 ขั้นตอน
Tips & Tricks

สาระน่ารู้และข่าวประชาสัมพันธ์

เลเซอร์ขนที่ไหนดี ให้ผิวเรียบเนียน ใสกิ๊กเหมือนเด็กอีกครั้ง
เลเซอร์ขนราคาเท่าไหร่? อ่านข้อมูลราคาวิธีกำจัดขนด้วยเลเซอร์ที่นี่เลย !
HIFU ข้อดี-ข้อเสีย มีอะไรบ้าง รวมข้อควรรู้ก่อนทำไฮฟู
ทำความรู้จัก thermage ตา ยกกระชับผิว ลดริ้วรอย แบบไม่ต้องเจ็บตัว
โบท็อก ราคาเท่าไหร่? แต่ละยี่ห้อราคาต่างกันไหม?
“สะดวกสบายมากครับไม่จำเป็น ต้องไปเดินทางไปหาหมออีกต่อไป คิดว่าตอบโจทย์คนที่ไม่มีเวลาได้ ดีเลยครับแอปใช้งานง่ายและ รวดเร็วดีครับถ้ายาวเกิน...”
FM
อายุ 24 ปี
“ประทับใจมากค่ะ คุณหมอดูแลดี แอปใช้งานง่าย”
CHOMPOO
อายุ 24 ปี
“สะดวกสบายมากๆ คุณหมอแนะนำดีมาก น่ารัก”
สริตา แครปป์
อายุ 29 ปี

สนใจเข้าร่วมกับ

สำหรับแพทย์

สำหรับแพทย์หากต้องการร่วมกับ SkinX สามารถโหลดแอปพลิเคชั่น SAMAWAT DOCTOR และทำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลยค่ะ

สำหรับพาร์ทเนอร์

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมกับ SkinX

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า