แอปฯ ปรึกษาหมอผิวหนังออนไลน์

คือ แอปพลิเคชันสำหรับการพบหมอผิวหนังออนไลน์ ที่ได้รวบรวมเหล่าทีมแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางจากโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำมาให้คำปรึกษาปัญหาด้านผิวหนังออนไลน์ แบบ End to End Dermatology Platform ตั้งแต่พบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษา สั่งยา เก็บประวัติและติดตามผล ให้บริการหลากหลายในด้านผิวทุกส่วนต่าง ๆ อาทิ ปรึกษาเรื่องสิว ชนิดผิวพรรณแต่ละประเภท รวมไปถึงผมและหนังศีรษะ

skinx-logoผิวดีไม่ต้องรอ

แอปพลิเคชั่นพบหมอผิวหนังออนไลน์

ปรึกษาทุกปัญหาผิว

กับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ที่มีการรับรอง ด้านผิวหนังจากแพทยสภา สามารถนัดหมอเพื่อปรึกษาด้านผิวหนังออนไลน์ ได้ตามต้องการ

อยู่ที่ใหนก็หาหมอได้

ปรึกษาหมอผิวหนังได้จาก ทุกที่ ในเวลาที่คุณสะดวก

ปรึกษาก่อน จ่ายทีหลัง

สะดวกสบายเคลียร์ค่าใช้จ่ายหลังเข้ารับการรักษาให้คุณ รู้ค่าบริการก่อนเริ่มหาหมอ

สรุปผลการรักษาทันที

สามารถนัดติดตามอาการและทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้าน การใช้ยา โดยเภสัชกร

แอปพลิเคชั่นที่รวมแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังที่มากที่สุด

เรามีแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง ที่มาช่วยให้คำปรึกษาออนไลน์มากกว่า
210
คน
มีหมวดหมู่การรักษามากกว่า
20
ประเภท

ผิวพรรณ
ความงาม

ศัลยกรรม
ความงาม

ปัญหาสิว
ผิวหน้า

เส้นผม
หนังศีรษะ

โรคผิวหนัง
ในเด็ก

ผิวหนัง
ทั่วไป

ผื่น
ภูมิแพ้

โรคผิวหนัง
ในที่ลับ

เล็บมือ
เล็บเท้า

ไฝ และ
มะเร็งผิวหนัง

รวมทีมแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง

ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • 2007-2012: M.D. (first degree honor)
 • Faculty of Medicine, Chulalongkorn university, Bangkok, Thailand
 • Board-certified Dermatologist, Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
พญ. ปิยาภัค แสงทองพินิจ
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณทิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2550
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณทิต สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2557
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณทิต สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2557
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตจวิทยา (ผิวหนัง) แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ตจศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อนุสาขาตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ (Fellowship in dermatosurgery) โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • แพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา (Fellowship in dermatology) สถาบัน โรคผิวหนัง
 • Diploma course in dermatology and dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Diploma of the Thai Board of Dermatology (วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา)
 • MSc. Dermatology, Boston University, USA
 • Clinical Fellowship in Laser and Dermatosurgery
 • Diploma in Dermatology and Dermatosurgery
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • โรคเส้นผม และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย ปี 2563
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2556
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ตจศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Faculty of medicine, Chulalongkorn University
 • Dermatosurgery Chulalongkorn
 • MSc in dermatology , Srinakarin University
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวพรรณความงาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วุฒิบัตรสาขาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง
 • Practical dermatology, Cardiff UK Academy of allergy, King's college London
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
น.ท.พญ. อรวรรณ กิจเชวงกุล
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • -พบ.วว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง การผ่าตัดเลเซอร์ผิวหนัง ศาสตร์การแพทย์ชะลอวัย การแพทย์องค์รวม และอาหารบาบัด สถาบันอเมริกา และม.มหิดล เพื่อบาบัดผู้ป่วยมะเร็ง และโรคเรื้อรัง- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังจากโรงพยาบาลรามาธิบดี- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขา ตจวิทยา-วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข-วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล-ประกาศนียบัตรเลเซอร์ผิวหนัง UCI, USA; Harvard Medical School, USA; Tokyo, Japan
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ปฏิบัติการณ์ทางคลินิกตจศัลยศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง, 2559
 • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2558
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวพรรณความงาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556
 • ปริญญาโท สาขาตจวิทยา (ความงาม) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 2558-2560
 • Fellowship Training of Cutaneous Laser Surgery (Short course training) สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 2562
 • Board certified of American Academy of Anti-aging Medicine, U.S.A.
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
 • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MSc. Dermatology) พ.ศ. 2555
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2547
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2550 , 2545
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2551
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2555
 • หนังสือรับรองการศึกษาดูงานแผนกผิวหนัง มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ 2552
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ปรึกษาแพทย์ ง่ายๆใน 4 ขั้นตอน
Trip & Tricks

สาระน่ารู้และข่าวประชาสัมพันธ์

ฉีดฟิลเลอร์ห้ามกินอะไรบ้าง? รวมอาหาร 8 ชนิด ที่ไม่ควรกินก่อนและหลังฉีดฟิลเลอร์
ฉีดฟิลเลอร์ผู้ชาย ช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้าง? นิยมฉีดบริเวณไหนเพื่อให้ผลลัพธ์ดูเป็นธรรมชาติ?
ฉีดฟิลเลอร์ บวมกี่วัน? ทำอย่างไรให้หายเร็ว?
ฉีดดอลลี่อายเป็นอย่างไร? ต่างจากถุงใต้ตาอย่างไรบ้าง?
ไฮยาลูโรนิก (Hyaluronic Acid) สารเติมเต็มที่ช่วยให้ผิวอิ่มฟูได้จริงไหม?
“สะดวกสบายมากครับไม่จำเป็น ต้องไปเดินทางไปหาหมออีกต่อไป คิดว่าตอบโจทย์คนที่ไม่มีเวลาได้ ดีเลยครับแอปใช้งานง่ายและ รวดเร็วดีครับถ้ายาวเกิน...”
FM
อายุ 24 ปี
“ประทับใจมากค่ะ คุณหมอดูแลดี แอปใช้งานง่าย”
CHOMPOO
อายุ 24 ปี
“สะดวกสบายมากๆ คุณหมอแนะนำดีมาก น่ารัก”
สริตา แครปป์
อายุ 29 ปี

สนใจเข้าร่วมกับ

สำหรับแพทย์

สำหรับแพทย์หากต้องการร่วมกับ SkinX สามารถโหลดแอปพลิเคชั่น SAMAWAT DOCTOR และทำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลยค่ะ

สำหรับพาร์ทเนอร์

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมกับ SkinX

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า