แอปฯ ปรึกษาหมอผิวหนังออนไลน์

คือ แอปพลิเคชันสำหรับการพบหมอผิวหนังออนไลน์ ที่ได้รวบรวมเหล่าทีมแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางจากโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำมาให้คำปรึกษาปัญหาด้านผิวหนังออนไลน์ แบบ End to End Dermatology Platform ตั้งแต่พบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษา สั่งยา เก็บประวัติและติดตามผล ให้บริการหลากหลายในด้านผิวทุกส่วนต่าง ๆ อาทิ ปรึกษาเรื่องสิว ชนิดผิวพรรณแต่ละประเภท รวมไปถึงผมและหนังศีรษะ

skinx-logoผิวดีไม่ต้องรอ

แอปพลิเคชั่นพบหมอผิวหนังออนไลน์

ปรึกษาทุกปัญหาผิว

กับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ที่มีการรับรอง ด้านผิวหนังจากแพทยสภา สามารถนัดหมอเพื่อปรึกษาด้านผิวหนังออนไลน์ ได้ตามต้องการ

อยู่ที่ใหนก็หาหมอได้

ปรึกษาหมอผิวหนังได้จาก ทุกที่ ในเวลาที่คุณสะดวก

ปรึกษาก่อน จ่ายทีหลัง

สะดวกสบายเคลียร์ค่าใช้จ่ายหลังเข้ารับการรักษาให้คุณ รู้ค่าบริการก่อนเริ่มหาหมอ

สรุปผลการรักษาทันที

สามารถนัดติดตามอาการและทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้าน การใช้ยา โดยเภสัชกร

แอปพลิเคชั่นที่รวมแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังที่มากที่สุด

เรามีแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง ที่มาช่วยให้คำปรึกษาออนไลน์มากกว่า
210
คน
มีหมวดหมู่การรักษามากกว่า
20
ประเภท

ผิวพรรณ
ความงาม

ศัลยกรรม
ความงาม

ปัญหาสิว
ผิวหน้า

เส้นผม
หนังศีรษะ

โรคผิวหนัง
ในเด็ก

ผิวหนัง
ทั่วไป

ผื่น
ภูมิแพ้

โรคผิวหนัง
ในที่ลับ

เล็บมือ
เล็บเท้า

ไฝ และ
มะเร็งผิวหนัง

รวมทีมแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง

ความชำนาญ
 • ตจศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • MD. Faculty of Medicine, Vajira Hospital, Mahidol University.
 • Research Fellow Skin Center Srinakharinwiroj University
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช ปี 2564
 • แพทย์ช่วยวิจัยสาขาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช ปี 2559-2560
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2556
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวพรรณความงาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2546
 • The Master of Science in Dermatology, Boston University, Massachusetts, USA, 2004-2006. ,
 • The American Board of Anti-aging and Regenerative Medicine, Chicago, Illinois, USA, 2010. ,
 • The American Board of Laser Surgery, USA, 2011.
 • Certificate Clinical Fellow in Dermatopathology, Boston University Medical Center, 2006-2008. ,
 • Certificate Research Fellow in Dermatopathology ( Antioxidants in Skin and Hair), Boston University , 2550
 • Certificate Visiting Fellow in Hair Disorder, St.John’s Institute of Dermatology, London, UK. Septem
 • Certificate Research Fellow in Regenerative Dermatology (Hair stem cells), University of Schleswig-H , 2545
 • Certificate in Practical Management in Obesity, Harvard University, Boston Massachusetts, USA. 2007 , 2553
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ตจศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรสาขาตจศัลยศาสตร์ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล, ปี 2564
 • แพทย์ศึกษาหน่วยผิวหนัง Nippon Medical School Hospital กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, มกราคม 2563
 • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ปี 2563
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปี 2556
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
พญ. กมลวรรณ พงศ์ปริตร
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา,2561
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทย์ปฏิบัติการสาขาตจวิทยา (clinical fellow in dermatology) สถาบันโรคผิวหนัง ปี 2553-2555
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา ปี 2549
 • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี2543
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ( Preventive Medicine, Public Health ), แพทยสภา
 • Fellowship in Dermatosurgery, Siriraj hospital
 • ตจวิทยา, แพทยสภา,2559
 • เวชศาสตร์ชะลอวัย, American Board of Anti-aging and Regenerative Medicine, 2554
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,2552
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
 • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MSc. Dermatology) พ.ศ. 2555
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพ.ศ.2538
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ. 2545
 • Certificate of Attendance 7th Asian Congress of Dermatology, Malaysia.
 • ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตร Hands-on Lasers Workshop คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวพรรณความงาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วุฒิบัตรสาขาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง
 • Practical dermatology, Cardiff UK Academy of allergy, King's college London
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวพรรณความงาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Doctor of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand
 • Diploma in Practical Dermatology, University Hospital of Wales, Cardiff University, England
 • Diploma in Dermatology, International Training Program by the Royal Thai Government and the Government of Japan
 • Thai Board of Family Medicine, Family Medicine Association, Thailand
 • Fellowship in Contact Dermatitis and Occupational Dermatology, Institution of Dermatology, Thailand
 • Fellowship in Cutaneous Surgery and Laser, Institution of Dermatology, Thailand
 • Fellow in Surgical Dermatology, University of Miami, USA
 • Master of Medicine in Skin Medicine, University of Queensland, Australia
 • Advances in Dermatologic Surgery, Florida Society of Dermatologic Surgeons
 • Obesity Professional Specialist, International Congress of Obesity, Vancouver, Canada
 • American board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA
 • Advanced of Skin Cancer Surgery, Bond University, Australia
 • Laser and Aesthetic Skin Therapy, Harvard Medical School, USA
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ปฏิบัติการณ์ทางคลินิกตจศัลยศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง, 2559
 • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2558
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) 2559
 • ปริญญาโท เฉพาะทางตจวิทยา (ผิวหนัง) ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2563
 • Certificates in Laser and Aesthetic Skin Therapy, Harvard Medical School, Boston, USA. 2020
 • American Board of Laser Surgery. 2020
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
พญ. ธาริณี ก่อวิริยกมล
ความชำนาญ
 • โรคเส้นผม และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ประกาศนียบัตร อนุสาขา โรคเส้นผม และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม ศิริราช
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ตจศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ประกาศณียบัตรเลเซอร์และตจศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • วุฒิบัตรตจวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • Observership in Dermatology, Massachusetts General Hospital, USA
 • Diploma in Practical Dermatology, Cardiff University
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ปรึกษาแพทย์ ง่ายๆใน 4 ขั้นตอน
Trip & Tricks

สาระน่ารู้และข่าวประชาสัมพันธ์

หน้ามัน ปัญหาผิวต้นเหตุหนึ่งของการเกิดสิว
ทำความรู้จักกับผิวหน้า 5 ประเภท ตัวคุณเองมีผิวหน้าแบบไหนกันแน่
ผิวแพ้ง่ายเป็นสิว แก้ปัญหาตรงจุด หยุดสิวจากผิวแพ้ง่าย
แนะนำรวม 11 วิธี รักษาสิวเสี้ยนให้หายขาด
รักษาสิวดูแลผิวหน้าอย่างถูกวิธี ให้ผิวกลับมาเนียนใส!
“สะดวกสบายมากครับไม่จำเป็น ต้องไปเดินทางไปหาหมออีกต่อไป คิดว่าตอบโจทย์คนที่ไม่มีเวลาได้ ดีเลยครับแอปใช้งานง่ายและ รวดเร็วดีครับถ้ายาวเกิน...”
FM
อายุ 24 ปี
“สะดวกสบายมากครับไม่จำเป็น ต้องไปเดินทางไปหาหมออีกต่อ ไปคิดว่าตอบโจทย์คนที่ไม่มีเวลา”
CHOMPOO
อายุ 24 ปี
“สะดวกสบายมากๆ คุณหมอแนะนำดีมาก น่ารัก”
สริตา แครปป์
อายุ 29 ปี

สนใจเข้าร่วมกับ

สำหรับแพทย์

สำหรับแพทย์หากต้องการร่วมกับ SkinX สามารถโหลดแอปพลิเคชั่น SAMAWAT DOCTOR และทำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลยค่ะ

สำหรับพาร์ทเนอร์

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมกับ SkinX

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า