SkinX

GET-On the App Store

แอปฯ ปรึกษาหมอผิวหนังออนไลน์

คือ แอปพลิเคชันสำหรับการพบหมอผิวหนังออนไลน์ ที่ได้รวบรวมเหล่าทีมแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางจากโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำมาให้คำปรึกษาปัญหาด้านผิวหนังออนไลน์ แบบ End to End Dermatology Platform ตั้งแต่พบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษา สั่งยา เก็บประวัติและติดตามผล ให้บริการหลากหลายในด้านผิวทุกส่วนต่าง ๆ อาทิ ปรึกษาเรื่องสิว ชนิดผิวพรรณแต่ละประเภท รวมไปถึงผมและหนังศีรษะ

skinx-logoผิวดีไม่ต้องรอ

แอปพลิเคชั่นพบหมอผิวหนังออนไลน์

ปรึกษาทุกปัญหาผิว

กับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ที่มีการรับรอง ด้านผิวหนังจากแพทยสภา สามารถนัดหมอเพื่อปรึกษาด้านผิวหนังออนไลน์ ได้ตามต้องการ

อยู่ที่ใหนก็หาหมอได้

ปรึกษาหมอผิวหนังได้จาก ทุกที่ ในเวลาที่คุณสะดวก

ปรึกษาก่อน จ่ายทีหลัง

สะดวกสบายเคลียร์ค่าใช้จ่ายหลังเข้ารับการรักษาให้คุณ รู้ค่าบริการก่อนเริ่มหาหมอ

สรุปผลการรักษาทันที

สามารถนัดติดตามอาการและทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้าน การใช้ยา โดยเภสัชกร

แอปพลิเคชั่นที่รวมแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังที่มากที่สุด

เรามีแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง ที่มาช่วยให้คำปรึกษาออนไลน์มากกว่า
210
คน
มีหมวดหมู่การรักษามากกว่า
20
ประเภท

ผิวพรรณ
ความงาม

ศัลยกรรม
ความงาม

ปัญหาสิว
ผิวหน้า

เส้นผม
หนังศีรษะ

โรคผิวหนัง
ในเด็ก

ผิวหนัง
ทั่วไป

ผื่น
ภูมิแพ้

โรคผิวหนัง
ในที่ลับ

เล็บมือ
เล็บเท้า

ไฝ และ
มะเร็งผิวหนัง

รวมทีมแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง

ความชำนาญ
 • ผื่นแพ้สัมผัส
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน(สาธารณสุข) แพทยสภา
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ รัฐชิคาโก สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร โรคผิวหนังทางอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันนอร์ดิค เฮลซิงกิ ฟินแลนด์
 • ประกาศนียบัตรผื่นแพ้สัมผัส และอาชีวเวชศาสตร์ผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) (เกียรตินิยม)มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผื่นแพ้สัมผัส
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2010)
 • ศึกษาปริญญาเอก ผื่นคัน ผื่นแพ้ผิวหนัง ภูมิแพ้ ผื่นแพ้เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง การดูแลและป้องกัน ผื่นที่มือ ผื่นที่หน้า หน้าแดง Department of Occupational and Environmental Dermatology, Faculty of Medicine, Lund University, Sweden (2019-recent)
 • แพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล Dermatology residency, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University (2014-2018)
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา
 • แพทย์วิจัย ศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล Research Fellow in Dermatology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University (2013-2014)
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ศัลยกรรมตกแต่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
 • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ตกแต่ง มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • 2552 แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
 • 2554 แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย
 • 2555 Master of Science in clinical Dermatology, King’s college, London, UK
 • 2557 Fellowship in Laser and Cosmetic , University of Maiami Hospital Mtsinai, USA
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ตจศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (M.Sc. in dermatology)
 • ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี​ (กำลังศึกษา)​
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวพรรณความงาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ. รามาธิบดี
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
พ.ญ. นุชนาฏ รุจิเมธาภาส
ความชำนาญ
 • ผิวหนังเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์สาขาโรคผิวหนัง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทย์ปฏิบัติการสาขาตจวิทยา (clinical fellow in dermatology) สถาบันโรคผิวหนัง ปี 2553-2555
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา ปี 2549
 • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี2543
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาตจวิทยา จากสถาบันโรคผิวหนัง, 2555
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) 2559
 • ปริญญาโท เฉพาะทางตจวิทยา (ผิวหนัง) ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2563
 • Certificates in Laser and Aesthetic Skin Therapy, Harvard Medical School, Boston, USA. 2020
 • American Board of Laser Surgery. 2020
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวพรรณความงาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Science in Clinical Dermatology (awarded with distinction) , St.John’s Institute of Dermatology, UK
 • Visiting Fellow in General and Pediatric Dermatology, National Skin Centre of Singapore
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ตจศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • - วุฒิบัตรวิถีชีวาเวชศาสตร์: โภชนาการและภาวะเมแทบอลิกซินโดรมThe Harvard Medical School, สหรัฐอเมริกา- อนุปริญญา สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพThe American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM), Chicago, Illinois, สหรัฐอเมริกา- แพทย์ศึกษาดูงาน แผนกตจศัลยศาสตร์Severance Hospital, Seoul, South Korea- แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาตจศัลยศาสตร์ หลักสูตร 2 ปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ประเทศไทย- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย- แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
นพ. ณัฐพล ธรรมสกุลศิริ
ความชำนาญ
 • ผิวหนังเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา แพทยสภา
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวพรรณความงาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556
 • ปริญญาโท สาขาตจวิทยา (ความงาม) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 2558-2560
 • Fellowship Training of Cutaneous Laser Surgery (Short course training) สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 2562
 • Board certified of American Academy of Anti-aging Medicine, U.S.A.
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ปรึกษาแพทย์ ง่ายๆใน 4 ขั้นตอน
Tips & Tricks

สาระน่ารู้และข่าวประชาสัมพันธ์

“นอนไม่หลับ” รักษาได้ด้วยกัญชาทางการแพทย์
ทำความรู้จัก CBD Oil คืออะไร? มีประโยชน์ยังไง? เป็นอันตรายกับร่างกายไหม?
ทำความรู้จัก “Sleep Test” การตรวจสอบคุณภาพในการนอนหลับ
น้ำมันกัญชา กับหลากสรรพคุณทางการแพทย์ที่ช่วยรักษาโรค
ดริปวิตามินราคาเท่าไหร่? รวมข้อมูลราคาดริปวิตามินสูตรยอดนิยม
“สะดวกสบายมากครับไม่จำเป็น ต้องไปเดินทางไปหาหมออีกต่อไป คิดว่าตอบโจทย์คนที่ไม่มีเวลาได้ ดีเลยครับแอปใช้งานง่ายและ รวดเร็วดีครับถ้ายาวเกิน...”
FM
อายุ 24 ปี
“ประทับใจมากค่ะ คุณหมอดูแลดี แอปใช้งานง่าย”
CHOMPOO
อายุ 24 ปี
“สะดวกสบายมากๆ คุณหมอแนะนำดีมาก น่ารัก”
สริตา แครปป์
อายุ 29 ปี

สนใจเข้าร่วมกับ

สำหรับแพทย์

สำหรับแพทย์หากต้องการร่วมกับ SkinX สามารถโหลดแอปพลิเคชั่น SAMAWAT DOCTOR และทำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลยค่ะ

สำหรับพาร์ทเนอร์

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมกับ SkinX

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า