แอปฯ ปรึกษาหมอผิวหนังออนไลน์

คือ แอปพลิเคชันสำหรับการพบหมอผิวหนังออนไลน์ ที่ได้รวบรวมเหล่าทีมแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางจากโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำมาให้คำปรึกษาปัญหาด้านผิวหนังออนไลน์ แบบ End to End Dermatology Platform ตั้งแต่พบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษา สั่งยา เก็บประวัติและติดตามผล ให้บริการหลากหลายในด้านผิวทุกส่วนต่าง ๆ อาทิ ปรึกษาเรื่องสิว ชนิดผิวพรรณแต่ละประเภท รวมไปถึงผมและหนังศีรษะ

skinx-logoผิวดีไม่ต้องรอ

แอปพลิเคชั่นพบหมอผิวหนังออนไลน์

ปรึกษาทุกปัญหาผิว

กับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ที่มีการรับรอง ด้านผิวหนังจากแพทยสภา สามารถนัดหมอเพื่อปรึกษาด้านผิวหนังออนไลน์ ได้ตามต้องการ

อยู่ที่ใหนก็หาหมอได้

ปรึกษาหมอผิวหนังได้จาก ทุกที่ ในเวลาที่คุณสะดวก

ปรึกษาก่อน จ่ายทีหลัง

สะดวกสบายเคลียร์ค่าใช้จ่ายหลังเข้ารับการรักษาให้คุณ รู้ค่าบริการก่อนเริ่มหาหมอ

สรุปผลการรักษาทันที

สามารถนัดติดตามอาการและทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้าน การใช้ยา โดยเภสัชกร

แอปพลิเคชั่นที่รวมแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังที่มากที่สุด

เรามีแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง ที่มาช่วยให้คำปรึกษาออนไลน์มากกว่า
210
คน
มีหมวดหมู่การรักษามากกว่า
20
ประเภท

ผิวพรรณ
ความงาม

ศัลยกรรม
ความงาม

ปัญหาสิว
ผิวหน้า

เส้นผม
หนังศีรษะ

โรคผิวหนัง
ในเด็ก

ผิวหนัง
ทั่วไป

ผื่น
ภูมิแพ้

โรคผิวหนัง
ในที่ลับ

เล็บมือ
เล็บเท้า

ไฝ และ
มะเร็งผิวหนัง

รวมทีมแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง

ความชำนาญ
 • ศัลยกรรมตกแต่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวพรรณความงาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2546
 • The Master of Science in Dermatology, Boston University, Massachusetts, USA, 2004-2006. ,
 • The American Board of Anti-aging and Regenerative Medicine, Chicago, Illinois, USA, 2010. ,
 • The American Board of Laser Surgery, USA, 2011.
 • Certificate Clinical Fellow in Dermatopathology, Boston University Medical Center, 2006-2008. ,
 • Certificate Research Fellow in Dermatopathology ( Antioxidants in Skin and Hair), Boston University , 2550
 • Certificate Visiting Fellow in Hair Disorder, St.John’s Institute of Dermatology, London, UK. Septem
 • Certificate Research Fellow in Regenerative Dermatology (Hair stem cells), University of Schleswig-H , 2545
 • Certificate in Practical Management in Obesity, Harvard University, Boston Massachusetts, USA. 2007 , 2553
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • เวชศาสตร์ชะลอวัย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2545
 • The Master Degree of Science in Dermatology (Honors). Boston, University , Massachusetts,USA. , 2547
 • The American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (A4M). Chicago, Illinois, USA. , 2551
 • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ครอบครัว) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2534
 • Certificate in Plant-Based Nutrition, T.Colin Campbell Foundation. Cornell University. , 2556
 • Certificate of Dermoscopy. Skin cancer College, Australasia. , 2559
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ศัลยกรรมตกแต่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
 • วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ตกแต่ง มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ศัลยกรรมตกแต่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง วชิรพยาบาล ปี 2558 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล , 2557
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2556
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • โรคเส้นผม และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย ปี 2563
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2556
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • 2563 Diploma, Thai board of Dermatology
 • 2563 Clinical fellowship, Dermatology Department, St John Institute of dermatology, King’s college, London
 • 2559 ปริญญาโท, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
 • 2555 ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวพรรณความงาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Training program in Cutaneous Dermatology,Mt.Sinai university,Miami,Florida,USATraining program in General Dermatology and Cutaneous Surgery,Mt.Sinai university,Miami,Florida,USAFellowship in DermatoSurgery,Ramathibodi Hospital,Mahidol universityBoard of Dermatology, Pramonkutklao Military Hospital,Mahidol universityDoctor of Medicine, Chulalongkorn university
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรสาขาผิวหนัง (ตจวิทยา) สถาบันโรคผิวหนัง Board Certified Dermatologist, Institute of Dermatology, Thailand
 • นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันราชประชาสมาสัย (สถาบันโรคเรื้อน) กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ตจศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรสาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2562
 • วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561
 • Visiting Dermatology Resident at St.John University, Guy's Hospital, London, UK
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2547
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2550 , 2545
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2551
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2555
 • หนังสือรับรองการศึกษาดูงานแผนกผิวหนัง มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ 2552
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ปรึกษาแพทย์ ง่ายๆใน 4 ขั้นตอน
Trip & Tricks

สาระน่ารู้และข่าวประชาสัมพันธ์

รวมทุกยี่ห้อฟิลเลอร์ที่ผ่าน อย. ต้องรู้! [อัพเดต ปี 2022]
ฟิลเลอร์ปลอมคืออะไร? ฉีดแล้วอันตรายไหม มีวิธีตรวจสอบฟิลเลอร์แท้อย่างไรบ้าง?
การฉีดสลายฟิลเลอร์ ฉีดดีไหม ทำไมถึงต้องฉีด?
ฉีดฟิลเลอร์อันตรายจริงไหม ควรฉีดฟิลเลอร์ดีไหม? คลายข้อสงสัย กับ SkinX
Filler กับ Botox คืออะไร? แก้ไขริ้วรอยต่างกันอย่างไรบ้าง
“สะดวกสบายมากครับไม่จำเป็น ต้องไปเดินทางไปหาหมออีกต่อไป คิดว่าตอบโจทย์คนที่ไม่มีเวลาได้ ดีเลยครับแอปใช้งานง่ายและ รวดเร็วดีครับถ้ายาวเกิน...”
FM
อายุ 24 ปี
“ประทับใจมากค่ะ คุณหมอดูแลดี แอปใช้งานง่าย”
CHOMPOO
อายุ 24 ปี
“สะดวกสบายมากๆ คุณหมอแนะนำดีมาก น่ารัก”
สริตา แครปป์
อายุ 29 ปี

สนใจเข้าร่วมกับ

สำหรับแพทย์

สำหรับแพทย์หากต้องการร่วมกับ SkinX สามารถโหลดแอปพลิเคชั่น SAMAWAT DOCTOR และทำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลยค่ะ

สำหรับพาร์ทเนอร์

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมกับ SkinX

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า