แอปฯ ปรึกษาหมอผิวหนังออนไลน์

คือ แอปพลิเคชันสำหรับการพบหมอผิวหนังออนไลน์ ที่ได้รวบรวมเหล่าทีมแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางจากโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำมาให้คำปรึกษาปัญหาด้านผิวหนังออนไลน์ แบบ End to End Dermatology Platform ตั้งแต่พบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษา สั่งยา เก็บประวัติและติดตามผล ให้บริการหลากหลายในด้านผิวทุกส่วนต่าง ๆ อาทิ ปรึกษาเรื่องสิว ชนิดผิวพรรณแต่ละประเภท รวมไปถึงผมและหนังศีรษะ

skinx-logoผิวดีไม่ต้องรอ

แอปพลิเคชั่นพบหมอผิวหนังออนไลน์

ปรึกษาทุกปัญหาผิว

กับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ที่มีการรับรอง ด้านผิวหนังจากแพทยสภา สามารถนัดหมอเพื่อปรึกษาด้านผิวหนังออนไลน์ ได้ตามต้องการ

อยู่ที่ใหนก็หาหมอได้

ปรึกษาหมอผิวหนังได้จาก ทุกที่ ในเวลาที่คุณสะดวก

ปรึกษาก่อน จ่ายทีหลัง

สะดวกสบายเคลียร์ค่าใช้จ่ายหลังเข้ารับการรักษาให้คุณ รู้ค่าบริการก่อนเริ่มหาหมอ

สรุปผลการรักษาทันที

สามารถนัดติดตามอาการและทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้คำปรึกษาด้าน การใช้ยา โดยเภสัชกร

แอปพลิเคชั่นที่รวมแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังที่มากที่สุด

เรามีแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง ที่มาช่วยให้คำปรึกษาออนไลน์มากกว่า
210
คน
มีหมวดหมู่การรักษามากกว่า
20
ประเภท

ผิวพรรณ
ความงาม

ศัลยกรรม
ความงาม

ปัญหาสิว
ผิวหน้า

เส้นผม
หนังศีรษะ

โรคผิวหนัง
ในเด็ก

ผิวหนัง
ทั่วไป

ผื่น
ภูมิแพ้

โรคผิวหนัง
ในที่ลับ

เล็บมือ
เล็บเท้า

ไฝ และ
มะเร็งผิวหนัง

รวมทีมแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง

ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช ปี 2564
 • แพทย์ช่วยวิจัยสาขาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช ปี 2559-2560
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2556
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพ.ศ.2538
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ. 2545
 • Certificate of Attendance 7th Asian Congress of Dermatology, Malaysia.
 • ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตร Hands-on Lasers Workshop คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ศัลยกรรมตกแต่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง วชิรพยาบาล ปี 2558 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล , 2557
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2556
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวพรรณความงาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตจวิทยา (ผิวหนัง) แพทยสภา, 2558-2562
 • แพทย์เฉพาะทางต่อยอด สาขาตจศัลยศาสตร์ ศิริราช, 2557-2558
 • ประกาศนียบัตรเฉพาะทางผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง, 2555-2557
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 2547-2553
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Master of Science in Dermatolog Chulabhorn International College of Medicine Thammasart University
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ตจศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อนุสาขาตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ (Fellowship in dermatosurgery) โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • แพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา (Fellowship in dermatology) สถาบัน โรคผิวหนัง
 • Diploma course in dermatology and dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวพรรณความงาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2548
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , 2552
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Diploma of Thai Board of Dermatology, Institute of dermatology(วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) แพทยสภา)
 • Master of science program in dermatology ปริญญาโท ตจวิทยา (ผิวหนัง)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Diploma course in dermatology and dermatosurgery(ประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรทางตจวิทยา(ผิวหนัง) )
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ตจศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์​มหาบันฑิต (ตจวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาตจศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2547
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2550 , 2545
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2551
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2555
 • หนังสือรับรองการศึกษาดูงานแผนกผิวหนัง มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ 2552
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ตจศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทย์ปฏิบัติการตจศัลยศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
 • MSc Clinical Dermatology, King’s College, London, United Kingdom
 • Diploma in Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2550
 • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาตจวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2554
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2555
 • Certificate of Dermoscopy, Skin Cancer College, Sydney, Australia, May 2014
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวหนังทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ผิวพรรณความงาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Master of science in clinical dermatology
 • American board of anti-aging and regenerative medicine
 • medical doctor , Chulalongkorn university
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • ตจศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2556
 • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
พ.ญ. นุชนาฏ รุจิเมธาภาส
ความชำนาญ
 • ผิวหนังเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์สาขาโรคผิวหนัง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ความชำนาญ
 • โรคเส้นผม และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Clinical Research Fellowship in Hair and Nail Disorders, University of Bologna, Italy, 2009
 • International Cosmetic Dermatology Fellowship, University of Miami, USA. 2009
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2550
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2543
 • Clinical observership in Cosmetic Dermatology and Hair Disorders, University of Pennsylvania Health
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์
ปรึกษาแพทย์ ง่ายๆใน 4 ขั้นตอน
Trip & Tricks

สาระน่ารู้และข่าวประชาสัมพันธ์

ทำความรู้จักเครื่อง Hifu มีกี่ยี่ห้อ แตกต่างกันอย่างไร เลือกแบบไหนให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด
โบท็อกซ์ Botulax ควรฉีดดีไหม ดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่น?
เจาะลึกยาปลูกผม สามารถปลูกผมได้จริงหรือแค่คำโฆษณา?
“ฉีดโบลดกราม” มีผลข้างเคียงไหม? ก่อนทำควรรู้อะไรบ้าง?
รวมข้อปฏิบัติหลังทำ Hifu ที่คุณต้องรู้ ดูแลตัวเองอย่างไรให้ Hifu ได้ผลปัง
“สะดวกสบายมากครับไม่จำเป็น ต้องไปเดินทางไปหาหมออีกต่อไป คิดว่าตอบโจทย์คนที่ไม่มีเวลาได้ ดีเลยครับแอปใช้งานง่ายและ รวดเร็วดีครับถ้ายาวเกิน...”
FM
อายุ 24 ปี
“ประทับใจมากค่ะ คุณหมอดูแลดี แอปใช้งานง่าย”
CHOMPOO
อายุ 24 ปี
“สะดวกสบายมากๆ คุณหมอแนะนำดีมาก น่ารัก”
สริตา แครปป์
อายุ 29 ปี

สนใจเข้าร่วมกับ

สำหรับแพทย์

สำหรับแพทย์หากต้องการร่วมกับ SkinX สามารถโหลดแอปพลิเคชั่น SAMAWAT DOCTOR และทำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลยค่ะ

สำหรับพาร์ทเนอร์

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมกับ SkinX

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า