Vit C ไครโอเจน เลเซอร์

฿999

จำนวน
คูปองมีอายุ
คูปองมีอายุถึง 31/12/2022 หลังจากวันซื้อ
โรงพยาบาล/คลีนิค

รายละเอียดเพิ่มเติม

Dr.Orawan Dermatology Institute มี 2 สาขา :
สาขากรุงเทพ ระหว่างซอยสุขุมวิท 30 และ 30/1 และ สาขาภูเก็ต (เกาะแก้ว)

หน้ากระจ่างใส และกระตุ้นเสต็มเซลล์
แพ็กเกจนี้รวมค่าบริการ

รายละเอียด เงื่อนไขโปรโมชั่น วิธีการใช้งาน

Dr.Orawan Dermatology Institute มี 2 สาขา :
สาขากรุงเทพ ระหว่างซอยสุขุมวิท 30 และ 30/1 และ สาขาภูเก็ต (เกาะแก้ว)

หน้ากระจ่างใส และกระตุ้นเสต็มเซลล์
แพ็กเกจนี้รวมค่าบริการ

สาขาที่สามารถใช้บริการได้
สาขากรุงเทพ (026614431 , 0616562395)
$วันจันทร์ 08:00 – 18:00
วันอังคาร 08:00 – 18:00
วันพุธ 08:00 – 18:00
วันพฤหัสบดี 08:00 – 18:00
วันศุกร์ 08:00 – 18:00
วันเสาร์ 08:00 – 18:00
วันอาทิตย์ 08:00 – 18:00,สาขาภูเก็ต (076377679 , 0868966103)
$วันจันทร์ 08:00 – 17:00
วันอังคาร 08:00 – 18:00
วันพุธ 08:00 – 18:00
วันพฤหัสบดี 08:00 – 18:00
วันศุกร์ 08:00 – 18:00
วันเสาร์ 08:00 – 18:00
วันอาทิตย์ 08:00 – 18:00

เงื่อนไขการใช้ voucher
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการสินค้าอื่นได้
• ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสดได้
• ใช้ได้เฉพาะในคลินิก และ ตามสาขาของคลินิกที่เข้าร่วมเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• voucher นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
• กรุณาปรึกษาแพทย์ผิวหนังก่อนเข้ารับทำหัตถการที่คลินิก

สถานที่ตั้ง
ปัจจุบัน Dr.Orawan Dermatology Institute มีทั้งหมด 2 สาขา ได้แก่ สาขากรุงเทพมหานคร และ สาขาภูเก็ต